CAŁODOBOWA FIRMA POGRZEBOWA

Całodobowy zakład pogrzebowy
Zeus&Zorza

Katowice, ul. Gliwicka 101
Tel. 32 351-41-61
Tel. kom. 502-759-971

Katowice, ul. Barlickiego 3
Tel. 32 254-93-77

Całodobowy transport zwłok – Zeus Katowice

Usługa międzynarodowego transportu zwłok dotyczy wszystkich przypadków śmierci poza granicami kraju i pozwala na przetransportowanie osoby zmarłej do miejsca pogrzebu. To działanie jest obwarowane kilkoma istotnymi procedurami prawnymi, które możemy sfinalizować samodzielnie, bądź zlecić przygotowanie odpowiednich dokumentów i wypełnienie procedur firmie pogrzebowej.

„Zeus&Zorza” zakład pogrzebowy zapewnia usługę międzynarodowego transportu zwłok oraz dopełnienie wszelkich formalności z nim związanych.

Międzynarodowy transport zwłok- podstawowe wiadomości

Przed przystąpieniem do organizowania pogrzebu musimy zapewnić transport Naszej bliskiej osobie, która zmarła w obcym kraju. Jak to zrobić?
Ustawa z 1959 roku określa warunki międzynarodowego transportu zwłok. W Polsce jest to jedyna ustawa, która precyzuje czynniki, jakie mają wpływ na decyzję o transporcie zwłok.
Warto wiedzieć, że prawo do wystąpienia o zgodę na transport ciała mają małżonkowie Osoby zmarłej oraz osoby z nią spokrewnionej w 4 stopniu w skali pokrewieństwa.

Kilka istotnych kroków do uzyskania decyzji o międzynarodowym transporcie zwłok

  • Wizyta i uzyskanie zgody u starosty bądź prezydenta miasta, w którym ma się odbyć pogrzeb Zmarłego;
  • W ciągu 3 dni otrzymujemy zgodę i zwolnienie z opłat skarbowych.
  • Tak przygotowane dokumenty musimy dostarczyć do odpowiedniego urzędu konsularnego,w kraju, gdzie znajduję się Nasz zmarły.
  • Polski konsul wydaje Rodzinie zaświadczenie na międzynarodowy transport zwłok lub prochów. Pobierana jest także odpowiednia opłata.
  • Przed terminem międzynarodowego transportu możemy wystąpić o zabalsamowanie ciała.

W ramach udzielenia zgody na taki transport jest wymagane od Rodziny dostarczenie odpowiednich dokumentów. Zakład pogrzebowy „Zeus&Zorza” może to przygotować w Państwa imieniu.
Jeśli są Państwo zainteresowani taką usługą zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy wytłumaczą wszystkie kroki w celu uzyskania zgody na międzynarodowy całodobowy transport zwłok w Zeus Katowice.