Międzynarodowy transport zwłok – Katowice

Usługa międzynarodowego transportu zwłok dotyczy wszystkich przypadków śmierci poza granicami kraju i pozwala na przetransportowanie osoby zmarłej do miejsca pogrzebu. To działanie jest obwarowane kilkoma istotnymi procedurami prawnymi, które możemy sfinalizować samodzielnie, bądź zlecić przygotowanie odpowiednich dokumentów i wypełnienie procedur firmie pogrzebowej.
„Aaron Zeus” zakład pogrzebowy zapewnia usługę międzynarodowego transportu zwłok oraz dopełnienie wszelkich formalności z nim związanych.

Międzynarodowy transport zwłok- podstawowe wiadomości

Przed przystąpieniem do organizowania pogrzebu musimy zapewnić transport Naszej bliskiej osobie, która zmarła w obcym kraju. Jak to zrobić?
Ustawa z 1959 roku określa warunki międzynarodowego transportu zwłok. W Polsce jest to jedyna ustawa, która precyzuje czynniki, jakie mają wpływ na decyzję o transporcie zwłok.
Warto wiedzieć, że prawo do wystąpienia o zgodę na transport ciała mają małżonkowie Osoby zmarłej oraz osoby z nią spokrewnionej w 4 stopniu w skali pokrewieństwa.
Kilka istotnych kroków do uzyskania decyzji o międzynarodowym transporcie zwłok
1. Wizyta i uzyskanie zgody u starosty bądź prezydenta miasta, w którym ma się odbyć pogrzeb Zmarłego.
2. W ciągu 3 dni otrzymujemy zgodę i zwolnienie z opłat skarbowych.
3. Tak przygotowane dokumenty musimy dostarczyć do odpowiedniego urzędu konsularnego,
w kraju, gdzie znajduję się Nasz zmarły.
4. Polski konsul wydaje Rodzinie zaświadczenie na międzynarodowy transport zwłok lub prochów. Pobierana jest także odpowiednia opłata.
5. Przed terminem międzynarodowego transportu możemy wystąpić o zabalsamowanie ciała.
W ramach udzielenia zgody na taki transport jest wymagane od Rodziny dostarczenie odpowiednich dokumentów. Zakład pogrzebowy „Aaron Zeus” może to przygotować w Państwa imieniu.
Jeśli są Państwo zainteresowani taką usługą zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy wytłumaczą wszystkie kroki w celu uzyskania zgody na międzynarodowy transport zwłok.