Kremacje

Kremacje

Coraz popularniejsza w Polsce staje się kremacja. Przełamuje się stereotypy. Nie bez znaczenia jest tutaj czynnik ekonomiczny, ponieważ zaczyna brakować miejsc na cmentarzach parafialnych, a w przypadku urny zawsze można taki pochówek zrobić w grobie rodzinnym. Przepisy zezwalają na złożenie urny z prochami w grobie, w którym nie minęło jeszcze 20 lat od poprzedniego pogrzebu. W przypadku trumny ten warunek musi być spełniony.

Kremacje w naszej firmie z reguły przeprowadzamy w następujący sposób:

  • ustalamy z rodziną dzień wystawienia ciała zmarłego w kaplicy przed kremacją. (istnieje możliwość pożegnania przy udziale księdza)
  • ceremonia pożegnania trwa ok. 30 minut do 1 h po czym przewozimy zmarłego w trumnie kremacyjnej do spalarni
  • czynność kremacji zwłok trwa ok. 2 h po czym odbieramy prochy w urnie
  • w dzień uroczystości pogrzebowej obsługa zakładu pogrzebowego przywozi urnę w lektyce do kościoła lub kaplicy
  • po nabożeństwie żałobnym obsługa przewozi lektykę na dany cmentarz i składa urnę z prochami w grobie.

Dokumenty potrzebne do kremacji:

  • Akt zgonu
  • Zezwolenia na kremacje (druk do wypisania w biurze)